โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย [1057404001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 09/04/2561
[2586/118466]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]